Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsinformatie die u aan Bagtrainer verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, telefoongesprek, e-mail of een bestelling die u plaatst via onze webshop. Bagtrainer draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Bagtrainer verschaft met grootste mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd. De privacyverklaring van Bagtrainer is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Bagtrainer U dient zich ervan bewust te zijn dat Bagtrainer niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacyverklaring te accepteren.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Bagtrainer verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt zijn onder meer het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan bestaande of potentiële relaties van Bagtrainer, de behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media, voor de behandeling van klachten, vragen over de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
Bagtrainer verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij Bagtrainer van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Beveiliging en bewaartermijn

Bagtrainer gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan Bagtrainer worden toevertrouwt. Zo zorgt Bagtrainer ervoor dat gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Bagtrainer toegang tot uw gegevens.
Bagtrainer bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Gebruik van de diensten van Bagtrainer

Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten van Bagtrainer vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bagtrainer of die van derde partijen. Bagtrainer behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal uw persoon/bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Cookies

Bagtrainer verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat Bagtrainer haar diensten hierop kan afstemmen. De website van Bagtrainer maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren en onze diensten naar u als klant verder te verbeteren. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bagtrainer of beveiligde interne systemen. Bagtrainer gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Bagtrainer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om zodoende de werking van onze website te optimaliseren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Bagtrainer gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bagtrainer te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bagtrainer  heeft hier geen invloed op. Bagtrainer heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De website van Bagtrainer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Bagtrainer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de webbouwers, transporteurs en handelspartners van Bagtrainer ten behoeve van onze leveringen en diensten. Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden om uw bestelling zo goed en zo snel mogelijk te kunnen verwerken. Deze gegevens zullen niet verder verspreid worden door Bagtrainer of door bovenstaande partijen. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers, webbouwers, transporteurs en handelspartners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Bagtrainer verstuurt haar e-mail nieuwsbrieven met een derde partij. Deze derde partij zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uitschrijven van e-mail nieuwsbrieven is mogelijk met de uitschrijffunctionaliteit in de e-mailnieuwsbrief.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de huidige website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of als u zich wilt uitschrijven, dan kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Aansprakelijkheid

Alle informatie en diensten aangeboden op deze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Bagtrainer kan geen garanties geven met betrekking tot de juistheid van de informatie op de website. Bagtrainer is op generlei wijze aansprakelijk voor schade geleden door:

  • Het niet beschikbaar of bereikbaar zijn van de website.
  • Het via bezoeken van een externe hyperlink van de website.
  • Onvolledige of foutieve informatie/prijzen op de website.
  • Afwijkende levering van goederen (bekijk hier de algemene leveringsvoorwaarden).
  •  Uitingen van derden op de website (bijvoorbeeld door banners, reclame of opmerkingen).

Vragen en feedback

Bagtrainer controleert regelmatig of Bagtrainer aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met Bagtrainer opnemen via: info@ Bagtrainer.com.